ثبت نام در همایش غیر فعال شده است.
لطفاً جهت ثبت نام حضوری، در همان روز برگزاری به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) مراجعه فرمایید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
900,000 ریال
2
900,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.