به منظور شرکت در همایش 5G ضروریست ابتدا با کلیک بر روی لینک عضویت در سایت یا با مراجعه مستقیم به آدرس http://5g.itrc.ac.ir/contacts?_action=signup  به عنوان یک کاربر در پایگاه ثبت نام نمایید. پس از ثبت نام در پایگاه و تکمیل نمودن فیلدها، رمز ورود به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد.

پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور در قسمت ورود به سامانه، با کلیک بر روی لینک فرم شرکت در همایش در تب ثبت نام، مبلغ مورد نظر را از دو طریق الف: پرداخت دستی (مراجعه به بانک و پرداخت هزینه از طریق فیش به شماره حساب 2174729001000 بانک ملی شعبه کوی دانشجویان (کد 927) بنام حساب درآمدی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شماره شبا IR370170000002174729001000 و بارگزاری رسید پرداختی در قسمت مربوطه و یا ب:پرداخت اینترنتی انجام دهید. پس از پرداخت اینترنتی و دریافت کدرهگیری از بانک، ثبت نام شما با موفقیت انجام گرفته است.

دبیرخانه پس از دریافت صورتحساب چه از طریق پرداخت دستی و بارگزاری رسید پرداختی و یا از طریق پرداخت اینترنتی و سپس مطابقت صورتحساب فوق با بانک، وضعیت پرداخت شما را تایید خواهد نمود.

سازمان های تابعه می توانند با ارسال نامه به دبیرخانه همایش و معرفی افراد و نیز تعهد پرداخت هزینه ثبت نام افراد معرفی شده، نسبت به شرکت مدیران و کارکنان خود در همایش اقدام نمایند.

ضمناً به اطلاع می رساند هزینه ثبت نام در همایش برای دانشجویان و افراد عادی مبلغ 900/000 ریال می باشد.