از کسانی که قبلاً جهت شرکت در همایش پیش ثبت نام نموده اند و نیز افرادیکه پیش ثبت نام ننموده اند و قصد شرکت در همایش را دارند، درخواست می‌گردد جهت فرآیند ثبت نام به قسمت راهنمای ثبت نام در همایش در تب ثبت نام مراجعه نمایند.