• سیاست‌گذاران و تصمیم سازان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات


  • کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات


  • شرکت های فعال در حوزه­ ارتباطات و فناوری اطلاعات


  • اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی


  • کلیه علاقه مندان به حوزه نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی