رئیس شورای سیاستگذاری

دکتر محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دبیر شورای سیاستگذاری

دکتر کامبیز بدیع معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی

اعضای شورای سیاستگذاری

دکتر احمد خادم زاده سرپرست دفتر آموزش و همکاریهای علمی و بین المللی

مهندس لیلا محمدی رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات

مهندس محمود خالقی دخت سرپرست پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر علیرضا یاری سرپرست پژوهشکده فناوری اطلاعات

دکتر وحید یزدانیان سرپرست پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا

مهندس سید هاشم مداح­ حسینی سرپرست گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

دکتر احمدرضا شرافت مشاور وزیر در امور بین الملل

دکتر علی ­اصغرعمیدیان معاون وزیر و رئیس سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی

مهندس برات قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی

دکتر کمال محامدپور-هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت