دبیر کمیته علمی

 مهندس لیلا محمدی رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات

اعضای کمیته علمی

 مهندس مهدی هاشمی سرپرست معاونت پژوهشکده فناوری ارتباطات

 مهندس سید هاشم مداح ­حسینی سرپرست گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

 دکتر جهانگیر دادخواه چیمه عضو هیئت علمی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

 دکتر رقیه جدا عضو هیئت علمی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

 دکتر نرگس نوری عضو هیئت علمی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

 دکتر مجتبی مازوچی سرپرست گروه مدیریت یکپارچه شبکه

 مهندس سید محمدرضا سادات حسینی سرپرست گروه ارتباطات نوری

 مهندس حسن یگانه سرپرست گروه ارتباطات ثابت

 مهندس غلامرضا صولت رئیس اداره آزمایشگاه فناوری ارتباطات

 مهندس پیمان پروند سرپرست گروه ارتباطات ماهواره ای

 دکتر وحید یزدانیان سرپرست پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا

 دکتر حسین قرایی گرکانی سرپرست گروه فناوری امنیت شبکه

مهندس فرزاد ابراهیمی سرپرست گروه سامانه‌های چندرسانه‌ای

مهندس احسان کشتکاری سرپرست گروه توسعه نرم افزار

مهندس محمود خراط سرپرست گروه مدیریت دانش و سازمان­های الکترونیکی

دکتر سید محمد رضوی­ زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه