از دید R&D و فناوری، زمان مناسب برای سرمایه گذاری روی 5G همین الان است.
1394-03-06