1. از دید R&D و فناوری، زمان مناسب برای سرمایه گذاری روی 5G همین الان است.
2. International Conference on 5G in Smart Cities
3. نیاز به استاندارد سازی بخش شبکه 5G توسط ITU
4. The First IEEE International Workshop on 5G & Beyond - Enabling Technologies and Application
5. First International 5G Summit
6. مقاله دکتر دادخواه، عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری ارتباطات، در خصوص 5G
7. آخرین اخبار 5G از انجمن مخابرات IEEE
8. 5G Summit
9. اولین همایش بین المللی 5G‌ روی “5G Architecture (5GArch 2015)”
10. Brooklyn 5G Summit
11. 5G world Summit
12. نیاز به طیف فرکانسی مجوزدار در 5G
13. هوآوی در پیچ و خم فناوریهای رادیویی 5G
14. نیاز به واسط های هوایی جدید در 5G
15. FCC فرکانس بالای 24 گیگاهرتز را بررسی می کند
16. چشم انداز 5G