• 5G-11
  • 5G
  • 5G-10
  • 5G-1

 

روند توسعه نسل‌های ارتباطات سیار بیانگر آن است که هر 10 سال یک بار نسل جدیدی برای تأمین نیازهای کاربران ظهور می‌کند. اخیراً نیز نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی پیشنهاد شده است که اینترنت اشیاء (IoT)  و کاربردهای داده‌های عظیم (Big data)  از محرک‌های اصلی آن می‌­باشند. تنوع نیازها در سال‌های آینده از جمله ارتباطات پهن باند موبایل و اینترنت اشیا ایجاب می‌نماید که نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی نسل ویژه‌ای باشد. از ویژگی‌های این نسل می‌توان به پوشش‌دهی بهتر، ظرفیت و قابلیت اطمینان بالاتر به همراه مصرف انرژی و تأخیر کمتر اشاره نمود. به همین دلیل از سال 2012 سرمایه‌گذاری‌های عمده‌­ای در اروپا، آمریکا و کشورهای آسیایی در قالب پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی انجام گرفته است و نهادهای مختلفی از جمله دانشگاه­ها، اپراتورها و شرکت­های سازنده تجهیزات در اجرای این پروژه‌ها مشارکت فعال دارند.

 به منظور ایجاد بسترهای قابل اعتماد برای این کاربردها، فناوری‌هایی ازجمله Flat IP، رایانش ابری (Cloud Computing)، شبکه‌های مبتنی بر نرم ­افزار (Software Defined Network) و شبکه دسترسی رادیویی به عنوان سرویس  (RAN as a Service) مورد توجه قرار گرفته‌اند.

 


اخبار بیشتر »